Kvalifikacinės sportinių šokių varžybos „Žingsnio taurė 2018“

2018 m. sausio 13 d. (šeštadienis)

Vieta: Dariaus ir Girėno g.10, Klaipėda, ,Žalgirio“ sporto rūmai


REGISTRACIJOS FORMA

I DALIS

Pradžia nuo 10.00 val.
Registracija nuo 8.00 val. iki 9.15 val.

Vaikai / Children I E2 (2008 m. ir jaunesni) I+II lygis (SW + Cha)
Vaikai / Children IV E4 (2005 m. ir jaunesni) III lygis (SW + Q + Cha + J)
Solo mergaitės E2 (SW + Cha)
Solo mergaitės E4 (SW + Q + Cha + J)
Jaunučiai / Juvenile II E4 (SW + Q + Cha + J)
Jauniai / Junior I + II E4 (SW + Q + Cha + J)
Jauniai / Junior I E6 (SW + T + Q + Cha + R + J)
Jauniai / Junior II + Jaunimas / Youth E6 (SW + T + Q + Cha + R + J)

II DALIS

Pradžia nuo 14.00 val.
Registracija nuo 12.00 val.iki 13.15 val.

Vaikai V E2 (2010 m. ir jaunesni) I lygis (SW + Cha)
Solo mergaitės E3 (SW + Cha + J)
Jaunučiai / Juvenile I E4 (SW + Q + Cha + J)
Jaunučiai / Juvenile II D + C ST (SW + T + VV + Q)
Jauniai / Junior I D LA (S+ Cha + R + J)
Jauniai / Junior II + Jaunimas / Youth D LA (S+ Cha + R + J)
Jauniai / Junior I LA (S+ Cha + R + PD + J)

III DALIS

Pradžia nuo 17.30 val.
Registracija nuo 15.00 val.iki 16.45 val.

Vaikai / Children III E3 (2007 m. ir jaunesni) II+III lygis (SW + Cha + J)
Jaunučiai / Juvenile I E6 + D (SW + T + Q + Cha + R + J)
Jaunučiai / Juvenile II E6 (SW + T + Q + Cha + R + J)
Jaunučiai / Juvenile II D + C LA (S + Cha + R + J)
Jauniai / Junior I D ST (SW + T + VV+ Q)
Jauniai / Junior II + Jaunimas / Youth D ST (SW + T + VV+ Q)
Jauniai / Junior I ST (SW+ T + SF +VV+ Q)


DĖMĖSIO! Registruokites 2 kartus atskirai jei šokate skirtingose klasėse ST ir LA (pvz. B ST ir C LA).Šoksiu su antra partnere (A) (TIK Vaikų grupese ir TIK 1 ir 2 lygis) / Will have two ladies (ONLY in Children groups and ONLY in 1st and 2nd level)
Visos sportinių šokių varžybos yra vykdomos pagal patvirtintas LSŠF taisykles. Dalyvių apranga, brėžiniai kvalifikacinėms grupėms, licencijos pagal LSŠF reikalavimus.
Varžybų dieną registracijos metu būtina pateikti LSŠF varžybų dalyvio knygutę su galiojančia 2018 metų licencija.
Prieš siunčiant, prašome patikslinti dalyvių sąrašę ar nesate užregistruoti! Pavardes prašome rašyti LIETUVIŠKAI!