Tarptautinės sportinių šokių atviros varžybos „Kylančios žvaigždės -2018”
International Open Dance sport competition „Kylančios žvaigždės -2018”

2018 m. birželio/June 2 d. (šeštadienis/Saturday)

Vieta: Vasario 16-osios g.8, Garliava, Kauno rajonas, Garliavos sporto ir kultūros centras


REGISTRACIJOS FORMA

I DALIS

Pradžia nuo 11.00 val.
Registracija nuo 9.30 val. iki 10.15 val.

1gr.Vaikai/Children I E2 (2012 ir jaun.)1 lygis (LV,Č)
2gr.Vaikai/Children III E3 (2009 ir jaun.)1-2 lygis (LV,Č,J)
3gr.Solo I E2 (2010 ir jaun.)(LV,Č)
4gr.Solo III E3 (2008 ir jaun.)(LV,Č,J)
5gr.Jaunučiai/Juveniles I E4
6gr.Jauniai/Junior I E4
7gr.Jauniai/Junior I D ST
8gr.Jaunučiai/Juveniles I+II Solo Latino III(Č,R,J)

II DALIS

Pradžia nuo 14.30 val.
Registracija nuo 13.00 val.iki 13.45 val.

9gr.Vaikai/Children II E2 (2011 ir vyr.)1 lygis (LV,Č)
10gr.Vaikai/Children VI E4 (2007 ir vyr.)2-3 lygis (LV,Kv,Č,J)
11gr.Solo II E2 (2009 ir vyr.)(LV,Č)
12gr.Solo V E4 (2007 ir jaun.)(LV,Kv,Č,J)
13gr.Jaunučiai/Juveniles I E6
14gr.Jaunučiai/Juveniles II E4
15gr.Jauniai/Junior I E6
16gr.Jauniai/Junior I D LA
17gr.Jauniai/Junior II + Jaunimas/Youth D ST

III DALIS

Pradžia nuo 18.00 val.
Registracija nuo 16.30 val.iki 17.15 val.

18gr.Vaikai/Children V E4 (2008 ir jaun.)2-3 lygis (LV,Kv,Č,J)
19gr.Vaikai/Children IV E3 (2008 ir vyr.)1-2 lygis (LV,Č,J)
20gr.Solo IV E3 (2007 ir vyr.)(LV,Č,J)
21gr.Solo VI E4 (2006 ir vyr.)(LV,KV,Č,J)
22gr.Jaunučiai/Juveniles II E6
23gr.Jauniai/Junior II E6
24gr.Jauniai/Junior II+Jaunimas/Youth D LA
25gr.Jaunimas+Suaugę/Youth+Adult C LA
26gr.Jauniai/Junior I+II Solo Latino IV (S,Č,R,J)


DĖMĖSIO! Registruokites 2 kartus atskirai jei šokate skirtingose klasėse ST ir LA (pvz. B ST ir C LA).Šoksiu su antra partnere (A) (TIK Vaikų grupese ir TIK 1 ir 2 lygis) / Will have two ladies (ONLY in Children groups and ONLY in 1st and 2nd level)
Visos sportinių šokių varžybos yra vykdomos pagal patvirtintas LSŠF taisykles. Dalyvių apranga, brėžiniai kvalifikacinėms grupėms, licencijos pagal LSŠF reikalavimus.
Varžybų dieną registracijos metu būtina pateikti LSŠF varžybų dalyvio knygutę su galiojančia 2018 metų licencija. Vaikai I E2 ir Vaikai II E2 dalyviams nebūtinos knygutės, licencijos bei specialūs drabužiai!
Prieš siunčiant, prašome patikslinti dalyvių sąrašę ar nesate užregistruoti! Pavardes prašome rašyti LIETUVIŠKAI!