2019 m. Lietuvos 10 šokių čempionatas - pirmenybės

2019 m. vasario 09 d. (šeštadienis)

Vieta: Naujoji str. 52, Alytus, Lithuania, Sports and recreation centre


I DALIS

Pradžia 10.00 val. / Registracija 8.00 - 9.15 val.

  A salė

1. Jaunučiai II E4 (4 šokiai) (7)
2. Jauniai II E6 (6 šokiai) (2)
3. Jauniai II C (10 šokių) (3)
4. Jaunimas+Suaugę D (8 šokiai) (0)

 

 

  B salė

1. Jaunučiai I E4 (4 šokiai) (2)
2. Jauniai I E6 (6 šokiai) (3)
3. Jauniai I C (10 šokių) (3)
2. Jauniai I D (8 šokiai) (5)

II DALIS

Pradžia 14.00 val. / Registracija 12.00 - 13.15 val.

  A salė

1. Jaunučiai I E6+D čempionatas (6 šokiai) (1)
2. Jaunučiai II E6 (6 šokiai) (4)
3. Jaunimas+Suaugę B (10 šokių) (0)
4. Jaunimas iki 21m. čempionatas (10 šokių) (1)

 

 

  B salė

1. Jauniai II D (8 šokiai) (2)
2. Jaunimas+Suaugę C (10 šokių) (2)

III DALIS

Pradžia 18.00 val. / Registracija 16.00 - 17.15 val.

1. Jaunučiai II D+C čempionatas (8 šokiai) (4)
2. Jauniai I čempionatas (5)
3. Jauniai II čempionatas (7)
4. Jaunimas čempionatas (3)
5. Suaugę čempionatas (0)---


Visos sportinių šokių varžybos yra vykdomos pagal patvirtintas LSŠF taisykles.
Dalyvių apranga, brėžiniai kvalifikacinėms ir vaikų grupėms, licencijos pagal LSŠF reikalavimus.
Čempionatas atviras visoms kvalifikacinėms klasėms.
Čempionatuose ir pirmenybėse galima dalyvauti TIK pagal savo amžiaus grupė.
Pora turinti skirtigą ST ir LA kvalifikacinę klasę pirmenybėse šoka pagal aukštesnę turimą klasę;

Varžybų dieną registracijos metu būtina pateikti:
  1. asmens dokumentą (pasą ar gimimo liudijimą),
  2. galiojančią sveikatos medicininę pažymą (4 mėn. nuo išdavimo dienos),
  3. sportininko starto knygelę, kurioje turi būti LSŠF antspaudu patvirtinta sportininko nuotrauka, užpildytos skiltys, kuriose nurodytos kvalifikacinė klasė ir klubo priklausomybė, įklijuota 2019 m. LSŠF varžybų dalyvio licencija.
Paramos įnašas: 15 Eur vienam asmeniui.

Žiūrovo bilietas: bilietas visai dienai – 8 Eur, vieta prie staliuko - 10 Eur. Bilietai parduodami varžybų vietoje. Bilietus prie staliuko galima užsisakyti tel. 8 682 30575.

Registracija: Prašome registruotis iki 2019 m. vasario 4 d. 24:00 val.; poros be išankstinės registracijos varžybų dieną neregistruojamos;

Atsisiuntimui: kvietimas į varžybas

Mandatinės komisijos pirmininkė - Diana Gornatkevičienė (tel: 8 687 59077).
Čempionato ir pirmenybių direktorius - Virginijus Visockas (tel: 8 682 30575).