2019 m. Lietuvos 10 šokių čempionatas - pirmenybės

2019 m. vasario 09 d. (šeštadienis)

Vieta: Naujoji str. 52, Alytus, Lithuania, Sports and recreation centre


REGISTRACIJOS FORMA

I DALIS

Pradžia 10.00 val. / Registracija 8.00 - 9.15 val.

  A salė

1. Jaunučiai II E4 (4 šokiai)
2. Jauniai II E6 (6 šokiai)
3. Jauniai II C (10 šokių)
4. Jaunimas+Suaugę D (8 šokiai)

 

 

  B salė

1. Jaunučiai I E4 (4 šokiai)
2. Jauniai I E6 (6 šokiai)
3. Jauniai I C (10 šokių)
2. Jauniai I D (8 šokiai)

II DALIS

Pradžia 14.00 val. / Registracija 12.00 - 13.15 val.

  A salė

1. Jaunučiai I E6+D čempionatas (6 šokiai)
2. Jaunučiai II E6 (6 šokiai)
3. Jaunimas+Suaugę B (10 šokių)
4. Jaunimas iki 21m. čempionatas (10 šokių)

 

 

  B salė

1. Jauniai II D (8 šokiai)
2. Jaunimas+Suaugę C (10 šokių)

III DALIS

Pradžia 18.00 val. / Registracija 16.00 - 17.15 val.

1. Jaunučiai II D+C čempionatas (8 šokiai)
2. Jauniai I čempionatas
3. Jauniai II čempionatas
4. Jaunimas čempionatas
5. Suaugę čempionatas


DĖMĖSIO! Registruokites 2 kartus atskirai jei šokate skirtingose klasėse ST ir LA (pvz. B ST ir C LA).
Visos sportinių šokių varžybos yra vykdomos pagal patvirtintas LSŠF taisykles.
Dalyvių apranga, brėžiniai kvalifikacinėms ir vaikų grupėms, licencijos pagal LSŠF reikalavimus.
Čempionatas atviras visoms kvalifikacinėms klasėms.
Čempionatuose ir pirmenybėse galima dalyvauti TIK pagal savo amžiaus grupė.
Pora turinti skirtigą ST ir LA kvalifikacinę klasę pirmenybėse šoka pagal aukštesnę turimą klasę;

Varžybų dieną registracijos metu būtina pateikti:
  1. asmens dokumentą (pasą ar gimimo liudijimą),
  2. galiojančią sveikatos medicininę pažymą (4 mėn. nuo išdavimo dienos),
  3. sportininko starto knygelę, kurioje turi būti LSŠF antspaudu patvirtinta sportininko nuotrauka, užpildytos skiltys, kuriose nurodytos kvalifikacinė klasė ir klubo priklausomybė, įklijuota 2019 m. LSŠF varžybų dalyvio licencija.
Prieš siunčiant, prašome patikslinti dalyvių sąrašę ar nesate užregistruoti! Pavardes prašome rašyti LIETUVIŠKAI!