LSŠF reitingo varžybos “Tendance taurė 2019”

2019 m. kovo 2 d. (šeštadienis)

Vieta: Dubysos g. 10, Klaipėda, “Švyturio Arena”


REGISTRACIJOS FORMA

I DALIS

Pradžia nuo 11.00 val.
Registracija nuo 9.30 val. iki 10.15 val.

1. Solo mergaitės E4 FINALAS II-III lygis
2. Vaikai I E2 (2010 g.m. ir jaun.) FINALAS I-II lygis
3. Vaikai III E3 (2008 g.m. ir jaun.) FINALAS II-III lygis
4. Jaunučiai I E4 REITINGAS
5. Jauniai I E4 REITINGAS
6. Jauniai II C ST REITINGAS
7. Jauniai II E6 REITINGAS
8. Jaunimas + Suaugę C LA REITINGAS

II DALIS

Pradžia nuo 15.00 val.
Registracija nuo 13.30 val.iki 14.15 val.

9. Solo mergaites E2 (2010 g.m ir jaun.) FINALAS I-II lygis
10. Vaikai VI E3 (2011 g.m. ir jaun.) FINALAS I-II lygis
11. Jauniai I E6
12. Jaunučiai II E4
13. Jauniai II D ST
14. Jaunučiai I E6+D REITINGAS
15. Jauniai I D LA REITINGAS
16. Jaunimas + Suaugę C ST REITINGAS
17. Senjorai II LA REITINGAS

III DALIS

Pradžia nuo 18.30 val.
Registracija nuo 17.00 val.iki 17.45 val.

18. Vaikai V E2 (2013 g.m. ir jaun.) FINALAS I lygis
19. Vaikai IV E4 (2008 g.m. ir jaun.) FINALAS II-III lygis
20. Jaunučiai II E6
21. Jauniai II D LA
22. Jauniai II C LA REITINGAS
23. Senjorai II ST REITINGAS
24. Jauniai I D ST REITINGAS
25. Jaunimas + Suaugę B LA REITINGAS
26. SOLO LATINO (komandinės varžybos)


DĖMĖSIO! Registruokites 2 kartus atskirai jei šokate skirtingose klasėse ST ir LA (pvz. B ST ir C LA).Šoksiu su antra partnere (A) (TIK Vaikų grupese ir TIK 1 ir 2 lygis) / Will have two ladies (ONLY in Children groups and ONLY in 1st and 2nd level)
Visos sportinių šokių varžybos yra vykdomos pagal patvirtintas LSŠF taisykles. Dalyvių apranga, brėžiniai kvalifikacinėms gr., licencijos pagal LSŠF reikalavimus.
Varžybų dieną registracijos metu būtina pateikti LSŠF varžybų dalyvio knygutę su galiojančia 2019 metų licencija.
Pirmamečių grupėse nebūtinos knygutės, licencijos bei specialūs drabužiai!
Prieš siunčiant, prašome patikslinti dalyvių sąrašę ar nesate užregistruoti! Pavardes prašome rašyti LIETUVIŠKAI!