2020 m. Lietuvos 10 šokių čempionatas - pirmenybės

2020 m. vasario 1 d. (šeštadienis)

Vieta: Naujoji g. 52 , Alytus, Alytaus sporto ir rekreacijos centro sporto rūmai


I DALIS (A salė)

Pradžia nuo 10.00 val.
Registracija nuo 8.00 val. iki 9.15 val.
Jaunimas+Suaugę D gr. dalyviai gali registruotis iki 12 val.

1. Jaunučiai II E4 (4 šokiai) pirmenybės (47)
2. Jauniai II E6 (6 šokiai) pirmenybės (20)
3. Jauniai II C (10 šokių) pirmenybės (17)
4. Jaunimas+Suaugę D (8 šokiai) pirmenybės (7)

I DALIS (B salė)

Pradžia nuo 10.00 val.
Registracija nuo 8.00 val. iki 9.15 val.     

1. Jaunučiai I E4 (4 šokiai) pirmenybės (14)
2. Jauniai I E6 (6 šokiai) pirmenybės (40)
3. Jauniai I C (10 šokių) pirmenybės (8)
4. Jauniai I D (8 šokiai) pirmenybės (23)

II DALIS (A salė)

Pradžia nuo 15.00 val. *
Registracija nuo 13.00 val. iki 14.15 val. *
Jaunučiai I E6+D ir Jaunimas iki 21 m. gr. dalyviai gali registruotis iki 15 val.

1. Jaunučiai I E6+D čempionatas (6 šokiai) (4)
2. Jaunučiai II E6 (6 šokiai) pirmenybės (26)
3. Jaunimas+Suaugę B (10 šokių) pirmenybės (11)
4. Jaunimas iki 21m. čempionatas (7)

II DALIS (B salė)

Pradžia nuo 15.00 val. *
Registracija nuo 13.00 val. iki 14.15 val. *

1. Jauniai II D (8 šokiai) pirmenybės (19)
2. Jaunimas+Suaugę C (10 šokių) pirmenybės (13)

III DALIS

Pradžia nuo 18.00 val.
Registracija nuo 16.00 val. iki 17.15 val.
Senjorų ir Suaugusiujų gr. registracija nuo 18:30 iki 20:00 val.

2. Jauniai I čempionatas (9)
3. Jauniai II čempionatas (16)
4. Jaunimas čempionatas (20)
5. Suaugę čempionatas (4)
6. Senjorai II+III čempionatas (3)

III DALIS (B salė)

Pradžia nuo 18.00 val.
Registracija nuo 16.00 val. iki 17.15 val.

1. Jaunučiai II D+C čempionatas (8 šokiai) (18)---


Visos sportinių šokių varžybos yra vykdomos pagal patvirtintas LSŠF taisykles.
Amžiaus grupės, aprangos taisyklės, licencijos dalyviams pagal LSŠF reikalavimus.
Šokimo programa E klasės, D klasės grupėms apribota (tik pagrindinės figūros) pagal LSŠF taisykles.

Prašome susipažinti su čempionato taisyklėmis!
Čempionatai atviri visoms kvalifikacinėms klasėms;
Čempionatuose ir pirmenybėse galima dalyvauti TIK pagal savo amžiaus grupė.
Pora turinti skirtigą ST ir LA kvalifikacinę klasę pirmenybėse šoka pagal aukštesnę turimą klasę;

Varžybų dieną registracijos metu BŪTINA PATEIKTI:

1. asmens dokumentą (pasą ar gimimo liudijimą),

2. galiojančią sveikatos medicininę pažymą,

Išrašas iš LSŠF VK posėdžio, vykusio 2019 12 11, protokolo:
● LSŠF sportininkai medicininę sveikatą gali tikrintis miestuose esančiuose Sporto dispanseriuose
(dispanseriams rekomendacijas išduoda LSŠF sekretoriatas) ir poliklinikose pas šeimos gydytojus;
Sportininkas turi pateikti sportuojančiojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą (forma Nr. 068/a)
ar sportininko sveikatos stebėjimo kortelę (forma Nr. 061/a),
patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymų Nr. 515
"Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos", ar jų kopijas.

● Sportininkams nebus leidžiama dalyvauti LSŠF vykdomose varžybose be gydytojų pažymos.

3. sportininko starto knygelę, kurioje turi būti LSŠF antspaudu patvirtinta sportininko nuotrauka, užpildytos skiltys,
kuriose nurodytos kvalifikacinė klasė ir klubo priklausomybė, įklijuota 2020 m. LSŠF varžybų dalyvio licencija.

Registracija: Prašome registruotis iki sausio 24 d. 24:00 val. Poros be išankstinės registracijos varžybų dieną neregistruojamos!

Dalyvio įnašas: 15 € vienam asmeniui.

Žiūrovo bilietas: bilietas visai dienai – 8 Eur, vieta prie staliuko - 10 Eur.
Bilietai parduodami varžybų vietoje. Bilietus prie staliuko galima užsisakyti tel. 8 682 30575.
Klubų vadovai ir treneriai įleidžiami su LSŠF nario pažymėjimais.

Varžybų kvietimas (atsisiuntimui).

Preliminarus dienos tvarkaraštis bus paruoštas sausio 25-26 dienomis ir koreguojamas pagal situaciją varžybų dieną.

Informacija: Čempionato direktorius - Virginijus Visockas (mob. 8 682 30575).
Mandatinės komisijos pirmininkė - Diana Gornatkevičienė (tel: 8 687 59077).

Organizatorius: Lietuvos sportinių šokių federacija.