International Dancesport Competition
"Sun City Cup 2020"

19-20th of September 2020

Place: J. Jablonskio g. 16, Šiauliai, Šiaulių arena


REGISTRATION FORM

Entry fee: 10 Eur per person per program in children groups, 12 Eur per person per program in other groups, 20 Eur per person in DSE CHEGP groups, 25 Eur per person in WDSF Youth and U21 groups. Couples dancing in Youth groups can participate without entry fee in WDSF U21 groups!


Man's MIN:
Obligatory only for WDSF groups! Reikalingas TIK jei registruojates į WDSF grupę!


Lady's MIN: Obligatory only for WDSF groups! Reikalingas TIK jei registruojates į WDSF grupę!


COVID-19 informacija : KODĖL PRAŠOME DAUGIAU ASMENINIŲ DUOMENŲ IR KĄ SU JAIS DARYSIME? 
 COVID-19 information : WHY ARE WE REQUESTING MORE PERSONAL DATA AND WHAT WILL WE DO WITH IT?
ATTENTION! Register 2 times if you have different class in ST and LA (e.g. B ST and C LA).

19th of September, 2020 - Saturday

I PART

Start at 10.00
Registration from 8.30 to 9.15

Solo E3
Beginners I (2012 y.o. and younger) E3 1-2 level
Beginners II (2010 y.o. and younger) E4 2-3 level
Junior II D LA Reitingas
Youth+Adult D LA Reitingas

II PART

Start at 12.15
Registration from 11.00 to 11.35

Juvenile I E4 Reitingas
Junior I E4 Reitingas
Junior I D LA Reitingas
Junior II D ST Reitingas
Youth+Adult D ST Reitingas
Youth+Adult B LA Reitingas

III PART

Start at 15.30
Registration from 14.00 to 14.45

Juvenile I E6+D Reitingas
Junior I D ST Reitingas
Junior I C LA Reitingas
Junior II C LA Reitingas
WDSF Open Youth LA

Iv PART

Start at 19.00
Registration from 17.30 to 18.15

Beginners III (2012 y.o. and younger) E2 1 level
Junior I E6 Reitingas
Junior I C ST Reitingas
DSE CHEGP Junior II LA
WDSF Under21 LA

20th of September, 2020 - Sunday

I PART

Start at 10.00
Registration from 8.30 to 9.15

Solo E2
Solo E4
Beginners IV (2010 y.o. and older) E3 2-3 level
Beginners V (2009 y.o. and older) E4 2-3 level
Juvenile II E4 Reitingas
Youth+Adult C ST Reitingas

II PART

Start at 12.30
Registration from 11.00 to 11.45

Beginners VI (2011 y.o. and younger) E4 2-3 level
Juvenile II E6 Reitingas
Junior II E6 Reitingas
Youth+Adult C LA Reitingas
Youth+Adult B ST ReitingasIII PART

Start at 15.30
Registration from 14.00 to 14.45

DSE CHEGP Juvenile ST Reitingas
DSE CHEGP Junior I ST
Junior II C ST Reitingas
WDSF Open Youth ST
Senior II ST Reitingas
Senior III ST Reitingas

IV PART

Start at 19.00
Registration from 17.30 to 18.15

Beginners VII (2011 y.o. and younger) E3 1-2 level
DSE CHEGP Juvenile LA Reitingas
DSE CHEGP Junior I LA
DSE CHEGP Junior II ST
WDSF Under21 ST
Senior II LA Reitingas

WDSF age and dress regulation for all competitions. Lithuanian dress regulations, basic figures for E and D classes and children groups, licences according to LSŠF rules.
Dances: E2 - W.Ch; E3 - W,Ch,J; E4 - W,Q,Ch,J; E6 – W,T,Q,Ch,R,J
The program for dancers E and D class is restricted (only basic figure) according LDSF rules

Varžybų dieną registracijos metu būtina pateikti LSŠF varžybų dalyvio knygutę su galiojančia 2021 metų licencija. Pirmamečių grupėse nebūtinos knygutės, licencijos bei specialūs drabužiai!
All couples who will take part in the DSE CHEGP and WDSF groups must have an active WDSF competitor licence.
Don't make duplucates! Please check in participants lists if you are already registered by someone!
Pavardes ne WDSF grupėse prašome rašyti LIETUVIŠKAI!

Spausdamas "Send" AŠ SUTINKU IR PATVIRTINU, kad VISI mano pateikti duomenys yra teisingi ir gali būti viešai skelbiami (išskyrus telefono numerius ir adresus) šių varžybų registracijos sąrašuose, o taip pat šių varžybų rezultatuose LSŠF ir/arba WDSF tinklapiuose.
Pressing "Send" I AGREE AND CONFIRM, that ALL the data provided by me are correct and may be made public (except for telephone numbers and addresses) in the registration lists of these competitions, as well as in the results of these competitions on the LSŠF and / or WDSF websites.


Spausdamas "Send" AŠ SUTINKU, kad į varžybas pora ir lydintys asmenys atvyks sveiki, neturintys temperatūros bei kitų ligos požymių. Sutinkame laikytis visų organizatorių nurodymų dėl atstumo, laiko, kaukių nešiojimo. Taip pat PATYS atsakysime už savo sveikatos būklę bei pasekmes, jei mūsų liga paveiks kitus žmones esančius varžybų vietoje.
Pressing "Send" I AGREE, that the couple and the accompanying persons will come to the competition healthy, without temperature and other signs of illness. We agree to follow the instructions of all organizers regarding the social distance, time, wearing masks. We will also be responsible for our own health and consequences if our illness affects other people at the competition site.


Spausdamas "Send" AŠ SUVOKIU galimo užkrėtimo COVID-19 virusu riziką ir dalyvaudami varžybose (kaip šokėjų pora ir ją lydintys asmenys) laisva valia prisiimame galimo užkrėtimo ar susirgimo COVID-19 riziką tiek varžybų metu tiek tris savaites po varžybų.
By clicking "Send" I UNDERSTAND the risk of possible infection with COVID-19 and participating in the competition (as a couple of dancers and accompanying persons) we voluntarily assume the risk of possible infection with COVID-19 both during the competition and for three weeks after competition.